Spørsmål
9

Hvordan kan jeg bruke Bibelen i mitt eget liv?

Hvordan kan en bruke Bibelen? Er Bibelen relevant i dag? I det niende kapittelet fra boka '9 spørsmål fra unge om Bibelen', tar Alexis Lundh og Kristoffer Eknes deg med for å utforske hvordan du kan bruke Bibelen i ditt eget liv. De forteller også om en Bibel som en kan kjenne seg igjen i.